ټاټو یا د تیو لرې کول

  1. د درملنې په ساحه کې هره ورځ دوه ځله پولیفیکس یا مایکتراسین پلس مرهم وکاروئ.
  2. د لمر د تمدید څخه ډډه وکړئ.
  3. د Contractubex Scar gel له 2 ورځو وروسته په ورځ کې دوه ځله وکاروئ.
بیرته بلاګ ته