ټولګه: د انجیکشن وړ ډرمل فلرونه

ډرمل فلرونه د جیل په څیر مادې دي چې د پوټکي لاندې انجیکشن کیږي ترڅو ورک شوي حجم بحال کړي ، نرمې کرښې او کریزونه نرم کړي ، یا د مخ شکلونه ښه کړي.