دندې

ښځینه فلیبوټومیسټ/نرس/LHV ته اړتیا ده (منیجر ته زنګ ووهئ: 03120588944)

  • د ماسپښین له 2 څخه تر 8 بجو پورې شفټ
  • 30K معاش
  • د ښه فعالیت لپاره بونس
  • د DHA فیز 6 موقعیت KFC DHA 6 ته نږدې
  • د غوښتنې پراساس ترانسپورت شتون لري.